Trwała i zrównoważona izolacja

Dobra izolacja i mniejsze zużycie energii

Niezwykle wydajna izolacja termiczna dla domów, biurowców i innych budynków jest najbardziej bezpośrednim i najskuteczniejszym rozwiązaniem, pozwalającym zmniejszyć zużycie energii. Mniejsze zużycie energii oznacza też niższą emisję CO2, odpowiedzialną za ocieplenie klimatu na Ziemi. A to oznacza, że dobra izolacja przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

energieverlies-pl

Utrata energii w przypadku domu bez izolacji

Produkcja przyjazna dla środowiska

Odnawialne surowce
Nasze produkty powstają przy znacznym udziale przetworzonych surowców odnawialnych. Poddajemy na przykład recyklingowi plastikowe butelki PET a uzyskany w ten sposób surowiec wykorzystujemy w procesie produkcji izolacji PIR.

Żadnych odpadów
Ścinki i odpadki, powstające podczas produkcji płyt IKO enertherm, są następnie w ramach procesu przetwarzane na brykiety. Te z kolei są wykorzystywane jako dodatek przy produkcji betonu.

Rozmieszczenie produkcji
W strategii rozwoju firmy IKO Insulations zadbano o optymalne pod względem geograficznym rozmieszczenie zakładów produkcyjnych. W ten sposób udaje się nam uzyskać krótsze trasy dostaw, a to oznacza redukcję obciążenia, jakie niesie transport dla środowiska naturalnego.

This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.