MG

MG

IKO enertherm MG jest w 100% wolną od freonów i halogenków płytą izolacyjną z rdzeniem z twardej pianki z poliizocyjanuratu (PIR), obustronnie laminowaną perforowaną, powlekaną włókniną szklaną.

enertherm-mg

Wykończenie krawędzi bocznych:

randafwerking-recht50 Proste

MG

Zastosowanie:

Rooftop: izolacja dachów płaskich w połączeniu z membranami z tworzyw sztucznych

MG

Aprobaty techniczne:

  • Europa: Znak CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS.(-20,-)1-DLT(2)5-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1
  • Belgia: ATG 2726 – ATG H867
  • Holandia: Komo CTG 485
  • Niemcy: Bauaufsichtliche Zulassung Z 23.15-1611

MG

Odporność na ogień:

  • Klasa odporności ogniowej według EN 13501-1: Klasa E

MG

Dane techniczne:

  • Gęstość objętościowa: ± 32 kg/m3
  • Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu: ≥ 150 kPa (15 ton/m2)
  • Wytrzymałość na obciążenia rozłożone: klasa C (≤ 5% odkształcenia przy temp 80°C i obciążeniu 40 kPa)
  • Komórki zamknięte: ponad 95%
  • Odporność na dyfuzję pary wodnej: pianka PIR μ = 60 – okładzina μ > 100
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.