KR ALU

KR ALU

IKO enertherm KR ALU jest płytą izolacyjną w 100% wolną od freonów i halogenków, z rdzeniem z twardej pianki z poliizocyjanuratu (PIR), obustronnie obłożoną wielowarstwową, gazoszczelną okładziną z aluminium.

enertherm-kr-alu

Wykończenie krawędzi bocznych:

randafwerking-recht50 Proste randafwerking-tand-groef50 Pióro i wpust (TG)

KR ALU

Zastosowanie:

Floor: izolacja podłóg (pod ogrzewanie podłogowe i podłogi betonowe)

Wall: zastosowania przemysłowe

KR ALU

Aprobaty techniczne:

  • Europa: Znak CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1
  • Francja: Certyfikat Acermi Nr 06/103/436

KR ALU

Odporność na ogień:

  • Klasa odporności ogniowej według EN 13501-1: Klasa F

KR ALU

Dane techniczne:

  • Warstwa wierzchnia z wytrasowaną siatką: 100 x 200 mm lub 100 x 100 mm (ułatwia montaż ogrzewania podłogowego)
  • Gęstość objętościowa: ± 32 kg/m3
  • Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu: ≥ 150 kPa (15 ton/m2)
  • Komórki zamknięte: ponad 95%
  • Odporność na dyfuzję pary wodnej: pianka PIR: μ = 60 – okładzina KR ALU: μ > 100 000
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.