CHAPE TG

CHAPE TG

IKO enertherm CHAPE jest płytą izolacyjną w 100% wolną od freonów i halogenków, z rdzeniem z twardej pianki z poliizocyjanuratu (PIR), obustronnie obłożoną wielowarstwową, gazoszczelną okładziną kraftaluminium i zadrukowaną siatką 100 x 100 mm w kolorach czarnym i czerwonym.

chape_tg

Wykończenie krawędzi bocznych:

randafwerking-tand-groef50 Pióro – wpust (TG)

CHAPE TG

Zastosowanie:

Floor: Izolacja podłogi(pod ogrzewanie podłogowe)
Floor: Zastosowania przemysłowe (pod jastrych)

 

CHAPE TG

Aprobaty techniczne:

 • Europa (CE): EN 13 165 : T2 DS(70,90)3 DS (-20,-)1 DLT(2)5 CS(10Y)150 WL(T)1
 • Francja: Certyfikat ACERMI N° 17/103/1296

CHAPE TG

Odporność na ogień:

 • Klasa odporności ogniowej według EN 13501-1: NPD (nie badana)

CHAPE TG

Dane techniczne:

 • Nadrukowana siatka: 100 x 100 mm (ułatwia instalację rur ogrzewanie podłogowe)
 • Gęstość objętościowa: ± 32 kg/m3
 • Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu: ≥ 150 kPa (15 ton/m2)
 • Krytyczna wytrzymałość na ściskanie: Rcs> 90 kPa, dsmini: 1,10% i dsmaxi: 2%
 • Moduł elastyczności: Es: 3,5 MPa
 • Zastosowanie podłogi: SC1 a2 Ch (od 30 do 105 mm), SC1 a3 Ch (od 110 do 140 mm)
 • Profil ISOLE: I5S2O3L2E4 (od 30 do 140 mm), I2S2O3L2E4 (od 145 do 200 mm)
 • Odporność na dyfuzję pary wodnej: pianka PIR: μ = 60, okładzina KR ALU: μ> 100 000
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.