BM

BM

IKO enertherm BM jest w 100% wolną od freonów i halogenków płytą izolacyjną z rdzeniem z twardej pianki z poliizocyjanuratu (PIR), laminowaną włókniną szklaną powleczoną bitumem, wolnym od piasku i talku, pokrytym polipropylenem z jednej strony i perforowaną, powlekaną włókniną szklaną z drugiej strony. Przy montażu pokryć bitumicznych zgrzewanych palnikiem gazowym, płyty winny być układane okładziną powlekaną bitumem do góry. Przy montażu syntetycznych pokryć dachowych płyty winny być układane perforowaną, powlekaną włókniną szklaną do góry.

iko enertherm bm

Wykończenie krawędzi bocznych:

randafwerking-recht50 Proste        

BM

Zastosowanie:

Rooftop: izolacja dachów płaskich

BM

Aprobaty techniczne:

  • Europa: Znakowanie CE – EN 13165: T2-DS(TH)8-DLT(2)5-TR80-CS(10/Y)150-WL(T)1
  • Holandia: Komo Attest met Productcertificaat CTG 48

BM

Odporność na ogień:

  •  Klasa odporności ogniowej według EN 13501-1: Klasa F

BM

Dane techniczne:

  • Gęstość objętościowa: ± 32 kg/m3
  • Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu: ≥ 150 kPa (15 ton/m2)
  • Wytrzymałość na obciążenia rozłożone: klasa C (≤ 5% odkształcenia przy temp 80°C i obciążeniu 40 kPa)
  • Komórki zamknięte: ponad 95%
  • Odporność na dyfuzję pary wodnej: pianka PIR μ = 60 – okładzina BGF μ > 100
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.