BGF

BGF

IKO enertherm BGF jest płytą izolacyjną w 100% wolną od freonów i halogenków, z rdzeniem z twardej pianki z poliizocyjanuratu (PIR), obustronnie laminowaną włókniną szklaną niezawierającą piasku ani talku powleczoną bitumem.

enertherm-bgf

Wykończenie krawędzi bocznych:

randafwerking-recht50 Proste randafwerking-sponning50 Zakładka (SP)

BGF

Zastosowanie:

Rooftop: izolacja dachów płaskich

BGF

Aprobaty techniczne:

  • Europa: Znak CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)5-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1
  • Belgia: ATG 2726
  • Holandia: Komo CTG 485
  • Niemcy: Bauaufsichtliche Zulassung Z 23.15-1611

BGF

Odporność na ogień:

  • Klasa odporności ogniowej według EN 13501-1: Klasa F

BGF

Dane techniczne:

  • Gęstość objętościowa: ± 32 kg/m3
  • Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu: ≥ 150 kPa (15 ton/m2)
  • Wytrzymałość na obciążenia rozłożone: klasa C (≤ 5% odkształcenia przy temp 80°C i obciążniu 40 kPa)
  • Komóki zamknięe: ponad 95%
  • Odpornośćna dyfuzjępary wodnej: pianka PIR μ = 60 – okładzina μ > 100
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.