ALU NF PRO

ALU NF PRO

IKO enertherm ALU jest płytą izolacyjną w 100% wolną od freonów i halogenków, z rdzeniem z twardej pianki z poliizocyjanuratu (PIR), obustronnie obłożoną wielowarstwową, gazoszczelną okładziną z aluminium. Dodatkowo stronę wierzchnią płyty wyposażono w zintegrowaną, wodoszczelną membranę paroprzepuszczalną.

ALU NF Pro

Wykończenie krawędzi bocznych:

randafwerking-tand-groef50 Pióro i wpust (TG)

ALU NF PRO

Zastosowanie:

Sarking pro: izolacja skośnych dachów ze zintegrowaną membraną paroprzepuszczalną

ALU NF PRO

Aprobaty techniczne:

  • Europa: CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)- TR80-CS(10Y)175-WL(T)1
  • Belgia: ATG H867
  • Francja: ACERMI N°06/103/434

ALU NF PRO

Odporność na ogień:

  • Klasa odporności ogniowej według EN 13501-1: NPD (nie badana)

ALU NF PRO

Dane techniczne:

  • Gęstość objętościowa: ± 32 kg/m3
  • Komórki zamknięte: ponad 95%
  • Odporność na dyfuzję pary wodnej: pianka PIR: μ = 60 – okładzina ALU: μ > 100 00
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.