ALU NF

ALU NF

IKO enertherm ALU jest płytą izolacyjną w 100% wolną od freonów i halogenków, z rdzeniem z twardej pianki z poliizocyjanuratu (PIR), obustronnie obłożoną wielowarstwową, gazoszczelną okładziną z aluminium.

enertherm-alu-nf

Wykończenie krawędzi bocznych:

randafwerking-tand-groef50 Pióro i wpust (TG)

ALU NF

Zastosowanie:

Sarking: izolacja dachów skośnych (typ NF z neutralną folią)

ALU NF

Aprobaty techniczne:

  • Europa: CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)-TR80-CS(10Y)175-WL(T)1
  • Belgia: ATG H867
  • Francja: Certificat Acermi N° 06/103/434

ALU NF

Odporność na ogień:

  • Klasa odporności ogniowej według EN 13501-1: NPD (nie badana)

ALU NF

Dane techniczne:

  •  Gęstość objętościowa: ± 32 kg/m3
  • Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu: ≥ 175 kPa (17,5 ton/m2)
  • Wytrzymałość na obciążenia rozłożone: klasa C (≤ 5% odkształcenia przy temp 80°C i obciążeniu 40 kPa)
  • Komórki zamknięte: ponad 95%
  • Odporność na dyfuzję pary wodnej: pianka PIR μ = 60 – okładzina ALU μ > 100 000
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.