ALU FB

ALU FB

IKO enertherm ALU FB jest płytą izolacyjną w 100% wolną od freonów i halogenków, z rdzeniem z twardej pianki z poliizocyjanuratu (PIR), obustronnie obłożoną wielowarstwową, gazoszczelną okładziną z aluminium.

enertherm-alu

Wykończenie krawędzi bocznych:

randafwerking-recht50 Proste        

ALU FB

Zastosowanie:

Frame: konstrukcje szkieletowe

ALU FB

Dopuszczenia i atesty techniczne:

 • Europa: CE – EN 13165: T2-D5(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)5-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1
 • Niemcy: PU-244.0-01/17 Bauaufsichtliche Zulassung Z 23.15-1611
 • Wielka Brytania: BBA 15/5283

ALU FB

Odporność na ogień:

 • Klasa odporności ogniowej według EN 13501-1: Klasa E
 • Klasa odporności ogniowej w teście „end use” (zastosowanie końcowe) według EN 13501-1: B-s2, d0 (podłoże z bl. stalowej)
 • Klasa odporności ogniowej według BS 476 – p7: Klasa 1

ALU FB

Dane techniczne:

 • Gęstość objętościowa: ± 32 kg/m3
 • Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu: ≥ 150 kPa (150 ton/m2)
 • Komórki zamknięte: ponad 95%
 • Odporność na dyfuzję pary wodnej: pianka PIR μ = 60 – okładzina ALU μ > 100 000
 • Absorbcja wody długoterminowo: WLT Klasa 1 (<1%)
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.