ALU F4

ALU F4

IKO enertherm ALU F4 jest płytą izolacyjną w 100% wolną od freonów i halogenków, z rdzeniem z twardej pianki z poliizocyjanuratu (PIR), obustronnie obłożoną wielowarstwową, gazoszczelną okładziną z aluminium.

ALU F4

Wykończenie krawędzi bocznych:

randafwerking-sponning50 Zakładka (SP)

ALU F4

Zastosowanie:

Rooftop: izolacja dachów płaskich na podłożu z drewna, betonu i stali

ALU F4

Aprobaty techniczne:

 • Europa: CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)5- TR80-CS(10Y)175-WL(T)1
 • Belgia: ATG 2726 -ATG H867
 • Francja: Certyfikat Acermi N° 06/103/434
 • Holandia: Atest Komo z Certyfikatem produkcji CTG 485
 • Niemcy: PU-244.0-01/17 Bauaufsichtliche Zulassung Z 23.15-1611
 • Wielka Brytania: BBA 15/5283
 • USA: FM Factory Mutual

ALU F4

Odporność na ogień:

 • Klasa odporności ogniowej według EN 13501-1: Klasa E
 • Klasa odporności ogniowej w teście „end use” (zastosowanie końcowe) według EN 13501-1: B-s2, d0 (podłoże z bl. stalowej)
 • Klasa odporności ogniowej według BS 476 – p7 : Klasa 1

ALU F4

Dane techniczne:

 • Gęstość objętościowa: ± 32 kg/m3
 • Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu: ≥ 175 kPa (17,5 ton/m2)
 • Wytrzymałość na obciążenia rozłożone zgodnie z UEAtc §4.5.1: klasa C (≤ 5% odkształcenia przy temp 80°C i obciążeniu 40 kPa)
 • Komórki zamknięte: ponad 95%
 • Odporność na dyfuzję pary wodnej: pianka PIR μ = 60 – okładzina ALU μ > 100 000
 • Absorbcja wody długoterminowo: WLT Klasa 1 (<1%)
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.