PIWNIC

IZOLACJA PIWNIC

logo-enertherm-kelder

Płyty IKO enertherm są wykorzystywane do izolacji piwnic i innych podziemnych pomieszczeń.

Następująca płyta termoizolacyjna może być stosowanaw tej aplikacji:

IKO enertherm ALU 50

3d-kelder

ZALETY:

  • Lekkość płyt ułatwia sprawny montaż.
  • Krawędzie typu pióro-wpust zapewniają idealne łączenie. 
  • Szybka obróbka.
  • Montaż za pomocą śrub do betonu i zatyczek. 
  • Okładzinę aluminiową można pomalować dla uzyskania jednolitego,
    białego wykończenia. 
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.