Kontakt

IKO Insulations BV
Wielewaalweg 3, Postbus 45
NL-4780 AA Moerdijk

Tel.: +31 (0)168 331 400
Fax: +31 (0)168 331 409
E-mail: info@enertherm.eu

Michael Schönau | Gebietsverkaufsleiter West
Mobil: 0171 171 23 07
Büro: 0 28 45 / 3 09 73 79
Fax: 0 28 45 / 3 09 73 80
E-mail: michael.schoenau@iko.com
PLZ Gebiet 40/41/42/43/44/45/46/47/50/51/52/53

Mario Brauns | Gebietsverkaufsleiter Nord
Mobil: 0 151 240 903 54
Phone: 0 41 67 / 21 68 052
Fax: 0 41 67 / 21 66 059
E-mail : mario.brauns@iko.com
PLZ Gebiet 20/21/22/23/24/25/26/27/28/29

Guido Schmidtmeier | Gebietsverkaufsleiter Mitte
Mobil: 0 151 547 549 84
Home +49 2323 / 2043542
Fax +49 2323 / 2043543
E-mail: guido.schmidtmeier@iko.com
PLZ Gebiet 30/31/32/33/34/35/36/56/57/58/59/48/49

Uwe Thaler | Gebietsverkaufsleiter Süd
Mobil: 0170 / 65 43 56 1
Büro: 07143 / 90 98 87 3
Fax: 07143 / 27 87 91
E-Mail: uwe.thaler@iko.com
PLZ Gebiet: 54/55/60/61/62/63/64/65/66/67/
68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79