IKO enertherm og sport på eliteplan

"Præstationer flytter grænser"

At flytte grænserne for isoleringsværdier og energibesparelse og kombinere alle disse faktorer, så de tilsammen præsterer på højeste niveau, minder om at dyrke sport på eliteplan. Elitesportsudøvere flytter også konstant grænserne for deres eget præstationsniveau, eksempelvis for at opnå en bedre tid, komme i bedre form, lave flere mål, få en bedre teknik osv. De leverer en toppræstation ved ikke alene at træne hårdt, men ved en kombination af forskellige faktorer (kost, mentalt fokus, udstyr osv.).

IKO enertherm stræber efter at udnytte alle sine ressourcer fuldt ud, præcis som sportsfolk, der dyrker sport på eliteplan!