Bæredygtig

God isolering og reduktion af energiforbruget

Højtydende isolering til boliger, kontorer og andre bygninger er den hurtigste og mest effektive løsning til at opnå besparelser i energiforbruget. Et lavere energiforbrug betyder lavere CO2–udledning og dermed reduktion af den globale opvarmning. God isolering bidrager positivt til miljøet.

schema-deens

Energitab fra et uisoleret hus

Bæredygtig produktion

Vedvarende råstoffer
Brug af vedvarende råstoffer er vigtigt. Et eksempel er PET-flasker, som genbruges og anvendes i fremstillingen af PIR-isolering.

Intet spild
Under fremstillingen af IKO enertherm-isolering tilskæres og saves affald, som derefter omdannes til briketter, der bruges som tilsætningsstoffer i beton.

Spredning af produktionssteder
IKO Insulations’ vækststrategi omfatter geografisk spredning af produktionssteder. Den kortere transportafstand bidrager til en betydelig forbedring af det økologiske fodaftryk.

This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.