Udržitelná izolace

Kvalitní izolace a nižší spotřeba energie

Vysoce výkonná izolace pro obytné domy, kanceláře a další budovy představuje nejrychlejší a nejefektivnější řešení pro snížení spotřeby energie. Nižší spotřeba energie znamená méně emisí CO2, které stojí za globálním oteplováním. Kvalitní izolace pomáhá chránit životní prostředí.

energieverlies-cz

Energetické ztráty z neizolovaného domu

Ekologická výroba

Obnovitelné suroviny
Obnovitelné suroviny hrají v našem výrobním procesu důležitou roli.
Při výrobě izolačních materiálů na bázi PIR nacházejí uplatnění například recyklované PET lahve.

Žádné odpady
Odřezky z výroby izolace IKO enertherm jsou zpracovány do briket, které se následně používají jako přísady do betonu.

Rozmístění výrobních závodů
Díky růstové strategii společnosti IKO Insulations se její výrobní závody nacházejí v různých zemích světa.
Kratší přepravní vzdálenosti pak výrazně přispívají ke snížení ekologické stopy.

This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.