Udržitelná izolace

Kvalitní izolace a nižší spotřeba energie

Vysoce výkonná izolace pro obytné domy, kanceláře a další budovy představuje nejrychlejší a nejefektivnější řešení pro snížení spotřeby energie. Nižší spotřeba energie znamená méně emisí CO2, které stojí za globálním oteplováním. Kvalitní izolace pomáhá chránit životní prostředí.

energieverlies-cz

Energetické ztráty z neizolovaného domu

Ekologická výroba

Obnovitelné suroviny
Obnovitelné suroviny hrají v našem výrobním procesu důležitou roli.
Při výrobě izolačních materiálů na bázi PIR nacházejí uplatnění například recyklované PET lahve.

Žádné odpady
Odřezky z výroby izolace IKO enertherm jsou zpracovány do briket, které se následně používají jako přísady do betonu.

Rozmístění výrobních závodů
Díky růstové strategii společnosti IKO Insulations se její výrobní závody nacházejí v různých zemích světa.
Kratší přepravní vzdálenosti pak výrazně přispívají ke snížení ekologické stopy.