MG

MG

IKO enertherm MG je izolační deska s nulovým obsahem CFC, HCFC a HFC. Jádro desky tvoří tuhá polyisokyanurátová pěna. Deska je z obou stran pokryta perforovanou skelnou tkaninou.

MG -

Opracování hran:

randafwerking-recht50 Rovná

MG

Rozsah použití:

Rooftop: izolace plochých střech v kombinaci s plastovými fóliemi

MG

Technická schválení:

Evropa: Označení CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS (-20,-)1-DLT(2)5-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1

Belgie: ATG 2726 – ATG H867

Nizozemsko: Komo CTG 485

Německo: Bauaufsichtliche Zulassung Z 23.15-1611

MG

Požární vlastnosti:
– Požární třída dle normy EN 13501-1: Třída E

MG

Technické charakteristiky

  • Hustota pěny: ± 32 kg/m³
  • Odolnost vůči stlačení s deformací 10 %: ≥ 150 kPa (15 tun/m²)
  • Chování při rovnoměrně rozloženém zatížení: Třída C (deformace ≤ 5 % při 80 °C a zatížení 40 kPa)
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ = 60 – parozábrana μ > 100