MG

MG

IKO enertherm MG je izolační deska s nulovým obsahem CFC, HCFC a HFC. Jádro desky tvoří tuhá polyisokyanurátová pěna. Deska je z obou stran pokryta perforovanou skelnou tkaninou.

enertherm-mg

Opracování hran:

randafwerking-recht50 Rovná

MG

Rozsah použití:

Rooftop: izolace plochých střech v kombinaci s plastovými fóliemi

MG

Technická schválení:

Evropa: Označení CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS (-20,-)1-DLT(2)5-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1

Belgie: ATG 2726 – ATG H867

Nizozemsko: Komo CTG 485

Německo: Bauaufsichtliche Zulassung Z 23.15-1611

MG

Požární vlastnosti:
– Požární třída dle normy EN 13501-1: Třída E

MG

Technické charakteristiky

  • Hustota pěny: ± 32 kg/m³
  • Odolnost vůči stlačení s deformací 10 %: ≥ 150 kPa (15 tun/m²)
  • Chování při rovnoměrně rozloženém zatížení: Třída C (deformace ≤ 5 % při 80 °C a zatížení 40 kPa)
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ = 60 – parozábrana μ > 100
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.