KR ALU

KR ALU

IKO enertherm ALU je izolační deska s nulovým obsahem CFC, HCFC a HFC. Jádro desky tvoří tuhá polyisokyanurátová pěna. Deska je z obou stran pokryta vícevrstvým plynotěsným hliníkovým systémem.

enertherm-kr-alu

Rozsah použití:

randafwerking-recht50 Rovná randafwerking-tand-groef50 Pero a drážka (TG)

KR ALU

Rozsah použití:

Floor: izolace podlah (s podlahovým vytápěním a betonových podlah)

Wall: průmyslové aplikace

KR ALU

Technická schválení:

Evropa: Označení CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS (-20,-)1-DLT(2)5-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1

Francie: Certifikát Acermi č. 06/103/436

KR ALU

Požární vlastnosti:
– Požární třída dle normy EN 13501-1: Třída F

KR ALU

Technické charakteristiky

  • Mřížkový vzor: 100 x 200 mm nebo 100 x 100 mm (pomůcka pro instalaci podlahového topení)
  • Hustota pěny: ± 32 kg/m³
  • Odolnost vůči stlačení s deformací 10 %: ≥ 150 kPa (15 tun/m²)
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ = 60 – parozábrana KR ALU: μ > 100.000
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.