KR ALU

KR ALU

IKO enertherm ALU je izolační deska s nulovým obsahem CFC, HCFC a HFC. Jádro desky tvoří tuhá polyisokyanurátová pěna. Deska je z obou stran pokryta vícevrstvým plynotěsným hliníkovým systémem.

KR ALU -

Rozsah použití:

randafwerking-recht50 Rovná randafwerking-tand-groef50 Pero a drážka (TG)

KR ALU

Rozsah použití:

Floor: izolace podlah (s podlahovým vytápěním a betonových podlah)

Wall: průmyslové aplikace

KR ALU

Technická schválení:

Evropa: Označení CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS (-20,-)1-DLT (2)5-CS(10Y)150-WL(T)1

Francie: Certifikát Acermi č. 06/103/436

KR ALU

Požární vlastnosti:
– Požární třída dle normy EN 13501-1: NPD

KR ALU

Technické charakteristiky

  • Mřížkový vzor: 100 x 200 mm nebo 100 x 100 mm (pomůcka pro instalaci podlahového topení)
  • Hustota pěny: ± 32 kg/m³
  • Odolnost vůči stlačení s deformací 10 %: ≥ 150 kPa (15 tun/m²)
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ = 60 – parozábrana KR ALU: μ > 100.000