BGF

BGF

IKO enertherm BGF je izolační deska s nulovým obsahem CFC, HCFC a HFC. Jádro desky tvoří tuhá polyisokyanurátová pěna. Deska je z obou stran pokryta parozábranou ze skelné tkaniny v asfaltovém olypropylenu bez písku a mastku.

enertherm-bgf

Opracování hran:

randafwerking-recht50 Rovná randafwerking-sponning50Polodrážka (SP)

BGF

Rozsah použití:

Rooftop: izolace plochých střech

BGF

Technická schválení:

Evropa: Označení CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS (-20,-)1-DLT(2)5-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1

Belgie: ATG 2726

Nizozemsko: Komo CTG 485

Německo: Bauaufsichtliche Zulassung Z 23.15-1611

BGF

Požární vlastnosti:
– Požární třída dle normy EN 13501-1: Třída F

BGF

Technické charakteristiky

  • Hustota pěny: ± 32 kg/m³
  • Odolnost vůči stlačení s deformací 10 %: ≥ 150 kPa (15 tun/m²)
  • Chování při rovnoměrně rozloženém zatížení: Třída C (deformace ≤ 5 % při 80°C a zatížení40 kPa)
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ = 60 – parozábrana μ > 100
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.