ALU PURE

ALU PURE

IKO enertherm ALU PURE je izolační deska s jádrem z tvrdé polyizokyanurátové pěny neobsahující žádné CFC, HCFC ani organofluorové sloučeniny. Deska je z obou stran pokryta neoznačeným plynotěsným aluminiovým systémem.

iko-enertherm-alu-pure

Opracování hran:

Pero-drážka (TG)

ALU PURE

Rozsah použití:

Wrap: izolace vnějších stěn
Base: izolace suterénů

ALU PURE

Technická schválení:

Evropa: Značení CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)5-TR60-CS(10Y)150-WL(T)1

ALU PURE

Požární vlastnosti:
– Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída D-s2, d0
– Reakce na oheň “end use – celá konstrukce” podle EN 13501-1 and EN 438-7: B-s2, d0
– Reakce na oheň podle BS 476 – p7: Class 1

ALU PURE

Technické charakteristiky:

  • Hustota pěny: ± 32 kg/m3
  • Odolnost vůči stlačení s deformací 10 %: ≥ 150 kPa (15 tun/m2)
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ= 60 – parozábrana ALU: μ>100.000