ALU NF PRO

ALU NF PRO

IKO enertherm ALU je izolační deska s nulovým obsahem CFC, HCFC a HFC. Jádro desky tvoří tuhá polyisokyanurátová pěna. Deska je z obou stran pokryta vícevrstvým plynotěsným hliníkovým systémem se zabudovanou paropropustnou difúzní fólií jako doplňkovou hydroizolační vrstvou.

ALU NF Pro

Opracování hran:

randafwerking-tand-groef50 Pero a drážka (TG)

ALU NF PRO

Rozsah použití:

Sarking PRO: izolace šikmých střech

ALU NF PRO

Technická schválení:

Evropa: CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)-TR80-CS(10Y)175-WL(T)1
Belgie: ATG H867

ALU NF PRO

Technické specifikace netkané textilie difúzní fólie

– Váha: 140gr/m²
– Reakce na oheň dle normy EN 13501-1: Třída E
– Hodnota Sd: 0,02 m

ALU NF PRO

Požární vlastnosti:
– Požární třída dle normy EN 13501-1: Třída E
– Reakce na oheň dle normy KB 19/12/1997: A1 (Belgie)

ALU NF PRO

Technické charakteristiky

  • Hustota pěny: ± 32 kg/m3
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ = 60 – parozábrana ALU: μ > 100.000
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.