ALU

ALU

IKO enertherm ALU je izolační deska s nulovým obsahem CFC, HCFC a HFC. Jádro desky tvoří tuhá polyisokyanurátová pěna. Deska je z obou stran pokryta vícevrstvým plynotěsným hliníkovým systémem.

Tento vysoce kvalitní, odrazivý plášť z hliníku se skládá ze sedmi vrstev tvořících jednotný systém. Odolnost desky proti absorpci vody, echanickým vlivům, korozi a emisivitě je testována za extrémních podmínek.

enertherm-alu

OPRACOVÁNÍ HRAN:

randafwerking-recht50 Rovná randafwerking-sponning50 Polodrážka (SP) randafwerking-tand-groef50 Pero a drážka (TG)

ALU

Rozsah Použití:

Rooftop: Izolace plochých střech s dřevěným, betonovým a ocelovým pláštěm.

Sarking: Izolace šikmých střech (typ nF s neutrální fólií).

Floor: Izolace podlah (s podlahovým vytápěním a betonových podlah).

Wall: Izolace dutých stěn.

Wrap: Izolace vnějších stěn (uzavřené spoje).

Comfort: Izolace podkroví.

ALU

TECHNIKÁ SCHVÁLENÍ:

Evropa: CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1

Belgie: ATG 2726 – ATG 2727 – ATG H867

Francie: Certifikát Acermi č. 06/103/434 DTA 5/13-2350

Nizozemsko: Komo Attest met Productiecertificaat CTG 485 Komo CTG 544

Německo: Bauaufsichtliche Zulassung Z 23.15-1611

USA: FM Factory Mutual

ALU

Požární vlastnosti:
– Požární třída dle normy EN 13501-1: Třída E
– Požární třída „koncové použití“ dle normy 13501-1: B-s2,d0 (ocelový plášť)
– Požární třída dle normy KB 19/12/1997: A1 (Belgie)

ALU

Technické charakteristiky

  • Hustota pěny: ± 32 kg/m³
  • Odolnost vůči stlačení s deformací 10 %: ≥ 175 kPa (17,5 tun/m²)
  • Chování při rovnoměrně rozloženém zatížení: Třída C (deformace ≤ 5 % při 80°C a zatížení 40 kPa)
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ = 60 – parozábrana ALU: μ > 100.000
  • Opracování hran: rovné, pero a drážka nebo polodrážka
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.