ALU 50

ALU 50

IKO enertherm ALU 50 je izolační deska s jádrem z tvrdé polyizokyanurátové pěny neobsahující žádné CFC, HCFC ani organofluorové sloučeniny. Deska je z obou stran pokryta neoznačeným plynotěsným aluminiovým systémem tloušťky 50 μm.

enertherm-alu-50

Opracování hran:

randafwerking-tand-groef50 Pero a drážka (TG)

ALU 50

Rozsah použití:

Wrap: izolace vnějších stěn

Base: izolace suterénů

ALU 50

Technická schválení:

Evropa: Označení CE – EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS (-20,-)1-DLT(2)5-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1

Belgie: ATG H867

Francie: Certifikát Acermi č. 12/103/800

Německo: PU-244.0-02/17 Bauaufsichtliche Zulassung Z 23.15-1611

ALU 50

Požární vlastnosti:
– Reakce na oheň dle normy EN 13501-1: Třída D-s2, d0
– Reakce na oheň “end use – celá konstrukce” podle EN 13501-1 and EN 438-7: B-s2, d0
– Reakce na oheň podle BS 476 – p7: Class 1

ALU 50

Technické charakteristiky

  • Hustota pěny: ± 32 kg/m³
  • Odolnost vůči stlačení s deformací 10 %: ≥ 150 kPa (15 tun/m²)
  • Uzavřené buňky: více než 95 %
  • Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ= 60 – parozábrana ALU: μ> 100.000
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.