Ploché střechy

IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH

logo-enertherm-plat-dak

IKO enertherm se používá k tepelné izolaci plochých střech.

Tato tepelná izolace může být použita pro následující aplikace:

3d-platdak

PŘEDNOSTI:

  • Snadnější manipulace díky nízké hmotnosti desek. 
  • Menší objem při stejné izolační hodnotě. 
  • Pochozí během instalace i po ní. 
  • Rychlá a snadná instalace. 
  • Vysoká rozměrová stabilita a pevnost v tlaku.
IKO ENERTHERM ALU IKO ENERTHERM BGF IKO ENERTHERM MG
IKO enertherm ALU se používá k izolaci nových plochých střech na betonovém, ocelovém nebo dřevěném střešním plášti nebo v rámci renovace střech. IKO enertherm BGF se používá k izolaci plochých střech, nejlépe v kombinaci s natavenými asfaltovými pásy nebo plastovými fóliemi. IKO enertherm MG se používá k izolování plochých střech v kombinaci s plastovou střešní krytinou. Výrobek lze použít také s asfaltovými pásy.
iko enertherm alu iko enertherm bgf iko enertherm mg
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.