Ploché střechy

IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH

logo-enertherm-plat-dak

IKO enertherm se používá k tepelné izolaci plochých střech.

Tato tepelná izolace může být použita pro následující aplikace:

3D enertherm plat dak isolatie

PŘEDNOSTI:

  • Snadnější manipulace díky nízké hmotnosti desek. 
  • Menší objem při stejné izolační hodnotě. 
  • Pochozí během instalace i po ní. 
  • Rychlá a snadná instalace. 
  • Vysoká rozměrová stabilita a pevnost v tlaku.
IKO ENERTHERM ALU   IKO ENERTHERM MG
IKO enertherm ALU se používá k izolaci nových plochých střech na betonovém, ocelovém nebo dřevěném střešním plášti nebo v rámci renovace střech.   IKO enertherm MG se používá k izolování plochých střech v kombinaci s plastovou střešní krytinou. Výrobek lze použít také s asfaltovými pásy.
iko enertherm alu   iko enertherm mg