IKO Group

Jako člen mezinárodní skupiny IKO Group, která se řadí mezi přední výrobce materiálů pro utěsnění střech, hydroizolaci a izolaci, společnost IKO Insulations pod značkou IKO enertherm vyvíjí, vyrábí a distribuuje inovativní izolační výrobky na bázi polyisokyanurátu (PIR).

iko-group1

IKO Insulations Group

Poptávka po vysoce výkonných izolačních výrobcích pro stavebnictví neustále roste. Aby ji dokázala uspokojit, společnost IKO Insulations průběžně investuje do výzkumu a vývoje, bez čehož by nebyla schopna přicházet s výrobky, které posouvají limity energetické výkonnosti a izolační hodnoty.
Nabídka vysoce kvalitních, inovativních výrobků se neobejde bez pečlivého výběru materiálů, tvarů, vlastností a technologií, které jsou dokonale sladěny podle konečného použití daného výrobku. Právě tím se společnost IKO Insulations odlišuje od konkurence.

This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.