iko enertherm Factory

Performing is pushing limits

kVALITA

Tenká deska, optimální výkon

Izolace IKO enertherm má jeden z nejlepších výkonů na m². To znamená, že naše tenčí desky dosahují vyšší izolační hodnoty než jiné izolační materiály (např. EPS, XPS a minerální vlna). Izolace IKO enertherm tak umožňuje optimální využití prostoru podlahy, stěn a střech.

Nízká hmotnost

Hmotností 32 kg/m³ se IKO enertherm řadí mezi lehké izolace. Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci s materiálem. .

Rozměrová stabilita

Použitím jemné buněčné struktury je dosaženo lepších mechanických vlastností než v případě hrubší pěny. Díky tomu jsou naše izolační desky rozměrově stabilní a po mnoho let si uchovávají své izolační vlastnosti.

Ohnivzdornost

Izolace IKO enertherm je klasifikována jako třída B s2, d0 (koncové použití). Desky produkují velmi málo kouře a nedochází u nich k roztavení ani odkapávání. Z hlediska retardace hoření mají vlastnosti charakteristické pro jejich chemickou strukturu.

Odolnost proti vlhkosti

Izolace IKO enertherm se vyznačuje velmi nízkou absorpcí vody a je odolná proti hnilobě a plísním. Díky tomu si svou izolační hodnotu udržuje za všech podmínek.

Menší objem

Menší tloušťka desek IKO enertherm znamená nižší přepravní náklady, a přitom jejich izolační hodnota je srovnatelná s jinými materiály.

This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.